Të dedikuar për klientin

Gjithmonë duhet një trademarker i autoriuar

Tiranë , Albania

+355693045121

Expert on trademark registration ,patents & legal rights

Rregjistrimi i pronesise industirale , eshte vlere e shtuar e biznesit tuaj !

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made. This paragraph is also for those who are looking out for a reliable attorney. You can use a few enticing words and flaunt your capabilities that will attract future clients and encourage them to hire you right away. List down your expertise and experience to prove you are the best.
Vite Eksperience

Officia officiis vitae hendrerit interdum pretium.

Sekretare e UCCIAL

Officia officiis vitae hendrerit interdum pretium.

Disa nga proceset ligjore te ndermara me sukses nga zyra jonë

Fushat e Praktikes

Marka Tregtare

Një markë tregtare është një shenjë ose kombinim shenjash të cilat paraqiten grafikisht dhe të cilat shërbejnë për të dalluar mallrat ose shërbimet e një personi fizik ose juridik nga ato të një personi tjetër fizik ose juridik.

Patenta

Patenta është një e drejtë ekskluzive e dhënë për një shpikje, e cila mund të jetë një produkt ose një proces që siguron një zgjidhje të re teknike për një problem. Patentat lëshohen për shpikje të cilat përbëjnë risi, përmbajnë hap shpikës dhe të cilat janë të zbatueshme në industri, përfshirë dhe bujqësinë.

Dizenjo Industiale

Me disenjo industriale nënkuptojmë karakteristikat e formës së jashtme të një produkti, aspekti ornamental ose estetik i një produkti, si një i tërë ose i pjesëvë të tij , që i jep një pamje të veçantë produktit. Disenjo industriale mund të gëzojë mbrojtje në aspektin e pronësisë industriale por dhe pronësisë intelektuale.

Expert on trademark ,registration and legal rights

Pse te zgjidhni zyren tone

Excellent Track Record

This is a short description elaborating the reason that you have mentioned above. Tell them why you are good!

Transparent Fees

This is a short description elaborating the reason that you have mentioned above. Tell them why you are good!

Unparalleled Customer Service

This is a short description elaborating the reason that you have mentioned above. Tell them why you are good!

2000+

Client Consutations

93%

Successful Cases

40+

Professional Attorneys

20mlns

Recovered Cost

Telefono
OSE

Rezervo takimin tend te pare dhe informohu mbi trademark.

We Look At The Law Differently

Disa kliente te kenaqur

A positive testimonial that you think will tell people how good you are. Some positive words from an existing or a past client makes a lot of difference and boosts conversions on your website!
Shirley Parker
United States
A positive testimonial that you think will tell people how good you are. Some positive words from an existing or a past client makes a lot of difference and boosts conversions on your website!
Terry Franklin
United States
Scroll to Top