Jetëshkrimi

Majlinda Manushi (Saraçi)

Majlinda Manushi (Saraçi)

Majlinda MANUSHI SARACI lindur me datë  2/05/1971, në Tiranë, e martuar me një femijë . Në vitin 1992 ka mbaruar studimet e larta  në FAKULTETIN E DREJTESISË,  me  titullin Juriste. 

Ne Vitin 1993 -1995 ka punuar në Drejtorinë e Pergjithëshme të AlbTelekomit Tiranë, si Shefe e zyrës së Lidhjeve Ndërkombëtare

Në vitin 1995-2011 ka punuar pranë Bashkimit të Dhomave te Tregtise dhe Industrisë se Shqiperisë në postet e Koordinatores se Dhomave te Tregtisë dhe Industrisë në Rrethe, Juriste dhe Agjente e Licensuar per Regjistrimin e Markave, Patentave dhe Disenjove Industriale.

Ne Vitin 2011 hap zyrën e saj Ligjore ne fushen e Jurispudencës për Regjistrimin e Markave, Patentave dhe Disenjove Industriale dhe Ndërmjetësimin e Ceshtjeve te ndryshme pa vajtur ne gjykatë.

Ne vitin 1994 është Licensuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Zhvillimit dhe Sipërmarrjes si  Eksperte për Regjistrimin e Markave dhe Patentave.

Ne vitin 2014 , Licensohet nga Ministria e Drejtësisë si Ndërmjetese e Licensuar për zgjidhjen e konflikteve pa vajtur ne gjykatë.

Trajnime & Kualifikime

Në vitin 1996 trajnuar në Stamboll për Zhvillimin e ndërmarrjeve te Vogla dhe të Mesme për vendet e Ballkanit.

Në vitin 1997, Trajnuar për Cilësinë dhe Standartet ISO -9001 ne Zyrih, Zvicer

Në vitin 1998 Kurs specialializimi “ AKADEMIA VERORE”  nga Union i Dhomave Hellenik, Athinë

Në vitin 2000 Organizatore e takimit të niveleve të larta të përfaqësuesve të Dhomave të Ballkanit në Athinë nga DIHK, ABC

2001– Trajnuar nga Dhoma e Tregtisë Shkup për Legjislacionin dhe Sistemin e Taksave

2004– Trajnuar në Athinë “ Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi Tregtare, Zgjidhja e Konflikteve për Shoqeritë Tregtare “ dhe në shumë trajnime të tjera brenda dhe jashte vendit.

2015 – Rikthehet si Sekretare e Përgjithshme e Bashkimit të Dhomave të Shqipërisë, por duke pasur njëkohësisht edhe studion e saje ligjore per Regjistrimin e Markave, Patentave dhe Disenjove Industriale dhe Ndërmjetëse e Licensuar .

Njeh mjaft mirë gjuhët Anglisht dhe Italisht.

Disa nga kilentët tanë prestigjozë

Certifikata dhe Çmime

Intervista

Scroll to Top